Coaching

Individuele coaching

Voor wie?

In elk bedrijf komt het voor dat werknemers worstelen met bepaalde situaties. Als werknemer wil je er voor hen zijn en hen de nodige steun aanbieden, maar daarvoor ben je vaak zelf niet de aangewezen persoon. Een neutrale coach kan dan een goede oplossing zijn.

Tijdens individuele coaching behandelen we afgebakende vragen of situaties waarin je als werkgever of werknemer verandering wil zien. Dit kan zijn vanuit bezorgdheid of vanuit een conflict, bijvoorbeeld wanneer een werknemer niet akkoord gaat met veranderingen.

Specifieke vormen van individuele coaching zijn loopbaanbegeleiding en stress- en burn-out coaching.

Wat?

Bij individuele coaching van een werknemer zijn er twee insteken mogelijk. De coaching verschilt naargelang van deze insteek.

>> Een werknemer functioneert niet in zijn of haar huidige rol. Hoe ga je hier mee om en wat zijn de mogelijke stappen?

>> Je hebt een werknemer met veel talent. Hoe kan je hem of haar helpen groeien? Hoe vind je de juiste plek voor deze werknemer?
Deze insteek ligt vaak in lijn met wat we successieplanning noemen.

De gesprekken met Nele waren absoluut verrijkend. Aan de hand van geformuleerde eigen ervaringen ontdekte ik nieuwe opportuniteiten die ik in concrete acties kon omzetten.

Door deze gesprekken was er ook een vorm van introspectie en kwam ik tot een beter zelfinzicht.
Echt inspirerend!

B. Anthonis

Directeur, FOD Economie

Teamcoaching

Voor wie?

Een bedrijf staat of valt door de dynamiek binnen de teams. Met behulp van gerichte  teamcoaching kan je er voor zorgen dat de flexibiliteit en onderlinge verbondenheid van je teams versterken.

Loopt een bepaald team soms vast en kan je er zelf niet meteen een oplossing voor vinden? Of wil je je teams wat extra ondersteuning bieden met een uitgebreide analyse van d egroep? ’t Huis gaat samen met het team op zoek naar een optimale samenwerking.

Wat?

Het doel van een teamcoaching is altijd om een optimale samenwerking te verkrijgen. Hiervoor maken we samen een roadmap op.

Waar staan we nu? Wie zijn de individuen die het team uitmaken en wat zijn hun sterktes en valkuilen? Welke karakters binnen het team vullen elkaar aan en waar komen conflicten vandaan? Als we weten wie en wat het team drijft, kunnen we zorgen dat we op een positieve manier samenwerken.

Teamcoaching is altijd voor én door het team. De coach biedt geen pasklare antwoorden maar denkt samen met het team na over alle mogelijkheden en de meest optimale opstellingen van het team.

Wat we doen

Nieuw talent

Op zoek naar nieuw talent voor je bedrijf?

Talent in Huis

Je hebt al een bom aan talent in je bedrijf maar wil zorgen dat er een constante groei is?

Successie Plannen

Talent klaarstomen om je werknemers in sleutelposities op te volgen

Nele De Ridder
Coach & Consultant

+32 (0) 477 96 11 31
nele.deridder@t-huis.be

Gaverstraat 55
B-9270 Kalken

© 2017 - 't Huis Coaching & Consulting 
Privacybeleid

Let's Get Noticed